Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Törebodas vattenskyddsområden

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för följande vattentäkter: Haboskogen, Slätte, Vassbacken och Älgarås. Skyddsområdenas ungefärliga utsträckning framgår om du klickar på bilderna nedan. Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden.

Karta med vattenskyddsområdet i Haboskogen
  • Vattenskyddsområde för Haboskogen vattentäkt (huvudvattentäkt för Töreboda tätort)
Karta med vattenskyddsområdena i Slätte
  • Vattenskyddsområde för Slätte vattentäkt
Karta med vattenskyddsområdet i Vassbacken
  • Vattenskyddsområde för Vassbacken vattentäkt
Karta med vattenskyddsområdet i Segolstorp, Älgarås
  • Vattenskyddsområde för Älgarås vattentäkt i Segolstorp


Sidan senast uppdaterad: 2020-01-13

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Om en olycka inträffar

Om det inträffar ett läckage eller en olycka som kan innebära risk för förorening av yt- eller grundvatten ska detta omedelbart anmälas till räddningstjänsten.
Telefon: 112

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Allmän information vattenskyddsområdenPDF