Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Nytt Vattenskyddsområde

Under våren 2018 påbörjas ett arbete för nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om. För att få till ett område med föreskrifter som är relevanta för området vill kommunens VA-avdelning ha en tidig dialog med berörda i området. Tillsammans skapar vi vattenskyddsområde för framtida generationer.

Vattenskyddsområde

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utformas. VA-avdelningen har fått uppdraget att uppdatera vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna för Slätte och Haboskogen.

För att kunna göra relevanta föreskrifter för området behöver berörda i området inkluderas i arbetet. Syftet är att de berörda ska bli involverade och att de känner att vi har hört dem. Vi vet att arbeten som detta kan skapa frågor och kanske till och med oro, därför är dialog viktigt i arbetet. Information om vad som hänt i projektet kommer löpande finnas här på hemsidan. Information om informationsträff och dialogmöten som redan varit hittar du under dokument och länkar på sidan.

Enskilda träffar erbjuds till och med juni
Om det finns ytterligare behov eller önskemål, efter dialogmötena, kommer enskilda träffar att erbjudas berörda för att kunna se mer i detalj på föreskrifter och dess eventuella påverkan. De enskilda träffarna kommer att erbjudas fram till och med juni. Berörda kan ringa och boka en tid för detta till Ida Roos, se kontaktuppgifter på sidan.

Vad händer i projektet framöver?
Arbetet med att fastställa ett vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter tar lång tid och måste genomgå vissa formella steg och beslut (till exempel samråd med berörda och myndigheter och beslutsprocess genom flera instanser inom kommunen). Utöver de formella stegen är det viktigt med en dialog med allmänheten och alla berörda i det geografiska området. När beslutet tas om vattenskyddsområdet vill vi att berörda ska uppleva samförstånd och att de har varit delaktiga i processen genom dialog. Efter informationsträff, dialogmöten och enskilda träffar går kommunen igenom all fakta och skickar sedan ut underlaget på formellt samråd. I det steget kommer berörda myndigheter och fastighetsägarna få yttra sig om de vill.

 

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-18

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns