Dricksvatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Töreboda kommun omfattar Töreboda tätort, Slätte, Fägre, Moholm och Lagerfors. Älgarås får sitt vatten från Gullspångs kommun medan vattenverket i Vassbacken försörjer Tidan i Skövde kommun.

Under Relaterad information finns en sammanställning av normalvärdena för ett antal parametrar i det kommunala dricksvattnet inom olika områden i kommunen.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Dricksvattnet i Töreboda tätort, Slätte, Lagerfors, Moholm och Fägre är mjukt. Ett
mjukt vatten innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och
rengöringsmedel, schampo och tvål. Det kommunala dricksvattnet i Älgarås är medelhårt. 

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde bör ligga mellan 6,5 och 9,5, dvs. neutralt pH.

Det kommunala dricksvattnet i Töreboda kommun har ett pH på omkring 7,5-8,1.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av kommunens vattenverk.