Avlopp

Kommunens reningsverk behandlar avloppsvatten från toalett, dusch, disk och tvätt innan det släpps ut till sjöar och vattendrag.  Kommunal avloppsvattenförsörjning finns i Töreboda tätort, Älgarås, Slätte, Fägre, Hajstorp, Moholm och Säckestad.