Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Det är med andra ord vårt ansvar att du får ett gott och friskt vatten när du öppnar vattenkranen och att det avloppsvatten som lämnar ditt hus blir omhändertaget och renat innan det återgår till naturen.

Kommunala verksamhetsområden

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Dessa områden finns i Töreboda tätort, Älgarås, Slätte, Hajstorp, Fägre, Säckestad och Moholm.

Inom de kommunala verksamhetsområdena gäller lagen om allmänna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Töreboda kommuns allmänna VA‑anläggning är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser för användning av Töreboda kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Kommunens ABVA finns under Relaterad information.

Avgifter för vatten och och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp bekostas av de som är anslutna. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Avgifterna i taxan ska motsvara de kostnader som verksamheten medför.

Plan för kommunalt VA 2020-2030

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat om en gemensam VA-plan för åren 2020-2030. Planen omfattar bland annat hur kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till nya områden. Planen finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Felanmälan VA

Dagtid (7.00-16.00)
kontaktas kundtjänst.
Telefon: 0501-75 61 00

Övrig tid kontaktas jourpersonal.
Telefon: 0725-50 24 49

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

E-faktura

Betala via e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Blanketter

VA-anmälan, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan om ersättning för skada i samband med översvämning eller annan händelsePDF

Dokument

ABVA & Information till fastighetsägarePDF

Information om LTA-systemPDF

Utformning av vattenmätarplatsPDF

VA-plan 2020-2030PDF

VA-taxa 2021PDF

Länkar

E-tjänst vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster