Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Program Skaraborgs Turistslingor

Skaraborgs Turistslingor

Skaraborgs kommunalförbund har tillsammans med de 15 kommunerna i Skaraborg tagit fram en strukturbild. Ett av de områden som strukturbilden identifierade som viktiga att arbeta vidare med var gemensam fysisk planering. Styrelsen för Skaraborgs kommunalförbund beslutade 18 maj 2018 om §38 Förslag till beslut om tematiska områden för gemensam fysisk planering för Skaraborgs kommuner, vilket detta program är ett första steg i.

Syfte Skaraborgs Turistslingor

Skaraborg vill utvecklas som besöksanledning för att få fler besökare att spendera mer tid i området, besöka fler besöksmål och därmed uppleva
mer. Ett sätt att göra detta är genom att peka ut turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig ”Det är vägen, som är mödan värd”. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och
handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden. Utvecklad samverkan skapar även nya affärsmöjligheter.

Turistslingorna ska finnas i människors medvetande när de ska göra en utflykt. Det kan vara en dagsutflykt, över helgen eller en längre sommarsemester.
Turistslingorna är främst tänkta att användas för lokalturism, till exempel besökare
från Skaraborg och Västsverige. Turistslingorna ska även användas av resande mellan Göteborg och Stockholm som vill göra resan till något mer
än en transport.

Mer information

Under Dokument i högerspalten finns information om programmet Skaraborgs Turistslingor. Samrådstiden har utgått.

.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09