Vindbruksplan för Töreboda kommun

Vindkraftverksvy

Kommunens vindbruksplan har införts i Översiktsplan Töreboda 2030