Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vindbrukssplan för Töreboda kommun

Gällande Vindbruksplan se kolumnen till höger.

Den gällande Vindbruksplanen är antagen i Töreboda, Mariestads och Gullspångs kommunfullmäktige med syftet att hänvisa större vindkraftetableringar till områden inom kommunernas gränser..

Frågor gällande den Vindbruksplanen  riktas till Anders Hultén-Olofsson som kan nås på tel. 0501-75 60 46 eller e-mail anders.hulten-olofsson@mariestad.se

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten           Telefon: 0506 - 180 88        E-post: kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

VindbruksplanPDF