LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Utmed kanalbanken

För Töreboda kommuns tillägg till översiktsplanen i form av LIS, landsbygdsutveckling i strandnära läge, se under rubriken Relaterad information.