LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Utmed kanalbanken

Kommunens LIS har nu införts i kommunens Översiktsplan Töreboda 2030