Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Utmed kanalbanken

För Töreboda kommuns tillägg till översiktsplanen i form av LIS, landsbygdsutveckling i strandnära läge, se under rubriken Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon 0506 - 180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LIS Töreboda AntagandehandlingPDF