Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Töreboda kommuns Tillägg till Översiktsplan - LIS landsbygdsutveckling i strandnära läge, se under rubriken Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-21

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon 0506 - 180 88
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LIS Töreboda AntagandehandlingPDF