LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Utmed kanalbanken

För Töreboda kommuns tillägg till översiktsplanen i form av LIS, landsbygdsutveckling i strandnära läge, se under rubriken Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon 0506 -180 88
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LIS Töreboda Antagandehandling Pdf, 10.8 MB, öppnas i nytt fönster.