Fördjupad översiktsplan för Göta kanal väst

Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner har startat ett gemensamt översiktsplansarbete för att utveckla besöksnäringen runt Göta kanal. Nu finns det möjlighet att påverka planeringen!

Göta kanal är ett av Sveriges mest kända besöksmål och lockar både närboende och långväga turister till besök. Många turistföretag har byggt sina företag med koppling till kanalen och det besöksunderlag som den ger. Kanalen med dess slussar och farleder är också levande kulturhistoria med unika kultur- och naturmiljöer värda att bevara.

För att utveckla kanalområdets besöksnäring och samtidigt bevara dess unika miljöer har Mariestads, Töreboda och Karlsborgs kommuner påbörjat ett gemensamt planeringsarbete. Planen ska presentera en långsiktig hållbar utveckling av kanalområdet till 2030. Den ska säkerhetsställa bevarandet av områdets natur- och kulturvärden samt ger berörda företag förutsättningar att utveckla sina verksamheter.

Lämna synpunkter i digital karttjänst

Allmänheten kan lämna synpunkter i en digital karttjänst där kan man även ta del av andras synpunkter. Det går även att kontakta kommunen via telefon och epost. Hitta klickbar länk och kontaktuppgifter under rubriken Relaterad information.

Hur kommer arbetet att gå till?

Arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan styrs av Plan- och bygglagen (2010:900) och innehåller två tillfällen för samråd med allmänheten. Det slutliga dokumentet ska antas av kommunfullmäktige i respektive kommun.

När ska arbetet vara klart?

Senast hösten 2022.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information


Kontakt

Erik Söderström (Mariestads kommun)
Projektledare
E-post: erik.soderstrom@mariestad.se

Lena Tilstam (Töreboda kommun)
Näringslivs- och kommunutvecklare
E-post: lena.tilstam@toreboda.se

Dan Harryzon (Töreboda kommun)
Plan- och exploateringschef
E- post: dan.harryzon@toreboda.se

Anna-Karin Kjellberg (Töreboda kommun)
Kommunikations- & Turistchef
E-post:
anna-karin.kjellberg@toreboda.se

Postadress
Utvecklingsenheten
FÖP Göta kanal
Drottninggatan 4
545 22 TÖREBODA

Länkar

Digital karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.