Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Snickaren

Befintlig byggnad på fastigheten Snickaren 3

Töreboda kommun har nyligen förvärvat fastigheten Snickaren 3, i centrala Töreboda, och planerar här att möjliggöra för fler centrumnära bostäder.

Syfte och huvuddrag

Töreboda kommun har nyligen förvärvat fastigheten Snickaren 3, i centrala Töreboda. Avsikten är att här möjliggöra för fler centrumnära bostäder, och i syfte att ta ett helhetsgrepp har planenheten därför fått i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för hela kvartetet.

Detaljplanens olika steg

Arbetet med den nya detaljplanen för området befinner sig ännu i ett tidigt skede och har ännu inte nått detaljplaneprocessens första lagstadgade kommunikationstillfälle - samrådet.

När ett samrådsförslag finns tillgängligt att yttra sig över kommer information om det att publiceras här på hemsidan.

Så kan du påverka

Har du synpunkter, förslag och idéer som du vill tas med i arbetet, eller vill du få information direkt när det finns ett förslag till detaljplan att yttra sig över? Kontakta planenheten via kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan - uppge ärendenummer KS 2019/214.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-10

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Postadress
Kommunstyrelsen
Töreboda kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Preliminärt planområdePDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster