Pågående detaljplaner

Här kan du se pågående detaljplanearbeten i kommunen. Informationen är i dagsläget inte helt komplett, men arbete med att utveckla de här sidorna pågår.

Har du frågor relaterade till ett pågående planarbete är du varmt välkommen att kontakta planenheten - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen