Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Antagna detaljplaner

Hela tätorten Töreboda, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten.

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2014 publicerade. Tidigare detaljplaner kommer att införas löpande och arbete med att koppla detta till en karttjänst pågår. Tillsvidare kontaktas kommunen för att ta del av gällande planer - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kv. Staren 1 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 12 30
Laga kraftPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF

Järneberg 6.1 m.fl. Camping norr
Ändring av detaljplan har vunnit laga kraft 2019 06 24
Laga kraftPDF
Planbeskrivning PDF
Plankarta PDF

Prästkragen

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 05 13
Laga kraftPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Järneberg 6:1 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 01 10
Laga kraftPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF PDF

Grisen 1   

Detaljplanen har vunnit laga kraft  2018 05 14                  Laga kraftPDF           PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Delar av kvarteret Gjutaren

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 04 20          Laga kraftPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Del av kvarteret Konstruktören / Verkmästaren  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 03 02                     Laga kraftlänk till annan webbplats
Planbeskrivning
länk till annan webbplats
Plankartalänk till annan webbplats    

Ändring kv Violen 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 03 02              Lagakraftlänk till annan webbplats
Planbeskrivninglänk till annan webbplats
Plankarta  länk till annan webbplats 

Kanalparken

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 12 08
LagakraftbevisPDF
Planbeskrivning PDF
Plankarta PDF

Lilla Börstorp 4        

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 11 03
LagakraftbevisPDF         PlanhandlingPDF

Bokhandlaren 2 Töreboda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016 02 24                  Laga kraft  PDF       Planbeskrivning  PDF          Plankarta  PDF GranskningsutlåtandePDF

Krabbängen 1:87 m.fl.  Moholm

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2016 01 15               Plankarta med beskrivning PDF

Kv Snidaren Töreboda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28                   Laga kraftPDF                      Plankarta med beskrivning PDF UtlåtandePDF

Töreboda Gästhamn        Väster Kanaljorden 4:1 m.fl.      

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF            PlankartaPDF    

Töreboda Gästhamn  Camping Järneberg 6:1 m.fl.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF             PlankartaPDF

Halna-Åsen  1:192 m.m. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28         PlanbeskrivningPDF  PlankartaPDF                            

Töreboda Gästhamn      Camping Norr  

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2015 05 29
PlanbeskrivningPDF             PlankartaPDF   GranskningsutlåtandePDF

Larsbo 4 m.fl.

Planprogram godkänt av Kommunstyrelsen                2015 05 20     GodkännandehandlingPDF

Gastorp Töreboda  Småhustomter  

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2015 03 06 Plankarta GastorpPDF  Planbeskrivning GastorpPDF GranskningsutlåtandePDF

Töreshovs Sportpark

Detaljplanen har  vunnit        laga kraft 2015 02 06 Planbeskrivning TöreshovPDF Plankarta TöreshovPDF  GranskningsutlåtandePDF

Halna-Åsen   

Detaljplanen har vunnit klaga kraft 2014 10 03.                Halna-Åsen PlanbeskrivninPDF Halna­Åsen Plankarta del PDF Halna­Åsen Plankarta del 2PDF