Antagna detaljplaner

Hela tätorten Töreboda, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten.

Här finns detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2014 publicerade. Tidigare detaljplaner kommer att införas löpande och arbete med att koppla detta till en karttjänst pågår. Tillsvidare kontaktas kommunen för att ta del av gällande planer - kontaktuppgifter finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kv. Staren 1 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 12 30
LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
IllustrationskartaPDF

Järneberg 6.1 m.fl. Camping norr
Ändring av detaljplan har vunnit laga kraft 2019 06 24
LagakraftbevisPDF
Planbeskrivning PDF
PlankartaPDF

Prästkragen

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 05 13
LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Järneberg 6:1 m.fl.

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019 01 10
LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Grisen 1   

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 05 14                  LagakraftbevisPDF     PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Delar av kvarteret Gjutaren

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 04 20          LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Del av kvarteret Konstruktören och Verkmästaren  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 03 02                    
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Ändring kvarteret Violen 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2018 03 02              LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Kanalparken

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 12 08
LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Lilla Börstorp 4        

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 11 03
LagakraftbevisPDF
PlanhandlingPDF

Bokhandlaren 2 Töreboda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016 02 24                  LagakraftbevisPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF

Krabbängen 1:87 m.fl.  Moholm

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2016 01 15               Plankarta med beskrivningPDF

Kvarteret Snidaren

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28                   LagakraftbevisPDF
Plankarta med beskrivningPDF
UtlåtandePDF

Töreboda Gästhamn        Väster Kanaljorden 4:1 m.fl.      

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF    

Töreboda Gästhamn  Camping Järneberg 6:1 m.fl.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Halna-Åsen 1:192 m.m. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28         PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF                            

Töreboda Gästhamn      Camping Norr  

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2015 05 29
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF

Larsbo 4 m.fl.

Planprogram godkänt av kommunstyrelsen                2015 05 20
GodkännandehandlingPDF

Gastorp 

Detaljplanen har vunnit
laga kraft 2015 03 06 Plankarta GastorpPDF
Planbeskrivning GastorpPDF
GranskningsutlåtandePDF

Töreshovs Sportpark

Detaljplanen har vunnit
laga kraft 2015 02 06 Planbeskrivning TöreshovPDF
Plankarta TöreshovPDF
GranskningsutlåtandePDF

Halna-Åsen   

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2014 10 03                Halna-Åsen planbeskrivningPDF
Halna­-Åsen plankarta del PDF1
Halna­-Åsen plankarta del 2PDF