Antagna detaljplaner

Hela tätorten Töreboda, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Du ska därför utgå från detaljplanen när du planerar en åtgärd på den egna fastigheten

Här finns antagna och gällande detaljplaner i Töreboda kommun:

Antagen detaljplaner Töreboda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen