Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Detaljplanering

Med en detaljplan styr kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet.  På den här sidan hittar du information om alla pågående detaljplaner i kommunen.

Vad är en detaljplan?

Syftet med detaljplaner är att fastställa den framtida användningen av mark- och vattenområden. I planen regleras bebyggelse, gator, parker med mera. Detta ligger sedan till grund för till exempel bygglov. Läs mer om processen att ta fram detaljplaner på sidan Så kan du påverka.

Tidigare var benämningen för detaljplan inom tätorter "stadsplan" och utanför tätbebyggt område "byggnadsplan". Dessa gäller på samma sätt som de nyare detaljplanerna.

Alla detaljplaner som är under framtagande hittar du på sidan Pågående detaljplaner. På sidan Antagna detaljplaner finns gällande detaljplaner antagna från 2014 och framåt publicerade - vill du ta del av en äldre plan är du välkommen att kontakta planenheten genom kommunens växel.

Sidan senast uppdaterad: 2020-06-04

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon 0506-180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen