Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Detaljplaner

Detaljplaner som vunnit laga kraft från och med 2014

Sidan senast uppdaterad: 2018-09-26

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Kanalparken

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 12 08
LagakraftbevisPDF
Planbeskrivning PDF
Plankarta PDF

Lilla Börstorp 4        

Detaljplan har vunnit laga kraft 2017 11 03
LagakraftbevisPDF         PlanhandlingPDF

Bokhandlaren 2 Töreboda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2016 02 24                  Laga kraft  PDF       Planbeskrivning  PDF          Plankarta  PDF GranskningsutlåtandePDF

Krabbängen 1:87 m.fl.  Moholm

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2016 01 15               Plankarta med beskrivning PDF

Kv Snidaren Töreboda

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28                   Laga kraftPDF                      Plankarta med beskrivning PDF UtlåtandePDF

Töreboda Gästhamn        Väster Kanaljorden 4:1 m.fl.      

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF            PlankartaPDF    

Töreboda Gästhamn  Camping Järneberg 6:1 m.fl.  

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 11 04 PlanbeskrivningPDF             PlankartaPDF

Halna-Åsen  1:192 m.m. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2015 07 28         PlanbeskrivningPDF  PlankartaPDF                            

Töreboda Gästhamn      Camping Norr  

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2015 05 29
PlanbeskrivningPDF             PlankartaPDF   GranskningsutlåtandePDF

Larsbo 4 m.fl.

Planprogram godkänt av Kommunstyrelsen                2015 05 20     GodkännandehandlingPDF

Gastorp Töreboda  Småhustomter  

Detaljplanen har vunnit         laga kraft 2015 03 06 Plankarta GastorpPDF  Planbeskrivning GastorpPDF GranskningsutlåtandePDF

Töreshovs Sportpark

Detaljplanen har  vunnit        laga kraft 2015 02 06 Planbeskrivning TöreshovPDF Plankarta TöreshovPDF  GranskningsutlåtandePDF

Halna-Åsen   

Detaljplanen har vunnit klaga kraft 2014 10 03.                Halna-Åsen PlanbeskrivninPDF Halna­Åsen Plankarta del PDF Halna­Åsen Plankarta del 2PDF

Kontakta oss

Adress

Töreboda Kommun
Drottninggatan 4
Box 83
545 22 Töreboda

Telefon

0506-180 00

Samarbetskommunerna

Mariestad kommuns
Gullspång kommuns