Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506-180 88
E-post: Kommunen

Del av kv Cedern  

Kommunfullmäktige har    antagit planen 2019 09 30

 KungörelsePDF

PlanbeskrivningPDF              

Plankarta  PDF

GranskningsutlåtandePDF

Staren 1 m fl

Arbete pågår med Antagandehandling.