Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Prästkragen

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige           
2018 03 26  men har överklagats             
KungörelsePDF 
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF

Cedern 5  

Samråd har sket under hösten 2018. Arbete pågår för granskningsskede.