Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Järneberg 6.1 mfl Camping norr

Ändring av detaljplan har antagatis av kommunfullmäktige          2019 05 27

KungörelsePDF     PlanbeskrivningPDF        PlankartaPDF  GranskningsutlåtandePDF

 

 

Prästkragen

Detaljplanen har antagits av Kommunfullmäktige           
2018 03 26             
Laga kraftPDF
PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF
GranskningsutlåtandePDF

Cedern 5  

Granskning har skett under våren 2019. Arbete pågår för antagande i kommunfullmäktige.