Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Pågående detaljplaner

Relaterad information


Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 180 88
E-post: info@toreboda.se

Del av kv Cedern  

Granskning har skett under våren 2019. Arbete pågår för antagande i kommunfullmäktige.

Staren 1 m fl

Samråd har skett under våren 2019 Arbete pågår med granskningshandling inför hösten 2019