Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsplanering

Kommunens fysiska planering, markanvändningen, är en del av Kommunledningskontorets utvecklingsenhet. Arbetet sker  bland annat genom upprättande av  översiktsplan med fördjupningar och tillägg, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser.

Program för boendeplanering se under rubriken Relaterad information i högerspalten.

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-09

Relaterad information

Kontakt

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Utvecklingsenheten
Telefon: 0506 -180 88
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Program för boendeplanering Töreboda kommunPDF