Stadsplanering

Kommunen är ansvarig för hur staden och landsorten ser ut idag och i framtiden. Här kan du ta del av detaljplaner, översiktliga dokument och information om hur du kan vara med och påverka Törebodas framtid.

Stadsplanering är kunskapen och avsikten att ordna och forma helheten av byggnader, gator, torg, parker och övriga stadsrum i tätbebyggda områden. Stadsplaneringen bidrar till att utveckla Töreboda till en bra kommun att bo, besöka och arbeta i. På planenheten arbetar vi med att ta fram allt från strategiska planer och översiktsplaner till planprogram och detaljplaner. Detta arbete sker i samråd med övriga berörda förvaltningar.

Den lagstiftning som styr planeringen är främst plan- och bygglagen (PBL). På sidan Så kan du påverka kan du läsa mer om arbetsgången för detaljplaner.

För program för boendeplanering - se under rubriken Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506 -180 00
E-post: Töreboda kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Program för boendeplanering Töreboda kommun Pdf, 5.1 MB, öppnas i nytt fönster.