Lerlyckan växer fram och snart får de första tillträde till tomterna i etapp ett

Bosse Andersson och Anna-Carin Eriksson arbetar med projektet Lerlyckan.

Lerlyckan, vårt nya bostadsområde, tar form vid kanalens kant och erbjuder en unik kombination av modern livsstil och naturnära boende. Vi har träffat Anna-Carin Eriksson som är projektledare för Lerlyckan, för att få en uppdatering på hur långt man har kommit i byggprojektet Lerlyckan och vilka framtidsplaner som finns.

Snart är det dags för dem som har bokat en tomt att få tillträde och påbörja sina byggdrömmar i Lerlyckan. Enligt Anna-Carin blir tillträde till tomter i etapp 1 möjligt från slutet av december 2023 och byggstart av bostadshusen kan påbörjas under våren 2024.

Hur fortsätter arbetet för resterande område i Lerlyckan?

- Lerlyckan har redan genomgått betydande framsteg under den första etappen av projektet berättar Anna-Carin. Nödvändig infrastruktur såsom pumpstation, VA-ledningar, och översvämningsytor är redan på plats. Kommunen har beviljat medel för etapp två, vilken planeras inledas i mars 2024. Arbetet med återstående detaljer för etapp ett fortsätter fram till mars, varefter etapp två tar vid.

Vad skulle du säga är Lerlyckans främsta fördelar?

  • Läget vid kanalen.
  • Närheten till både natur och samhället med handel och service.
  • Närhet till järnvägen.
  • Närhet till Volvos nya battericellsfabrik.

Hur många och vilka är ni som arbetar med att färdigställa Lerlyckan?

Det är ett stort team bakom Lerlyckan. Vi har många engagerade kollegor och en del inhyrda entreprenör. Anna-Carin leder som projektledare, med stöd av arbetsledaren Oscar och enhetschefen Olof. Yrkesarbetarna varierar, men idag inkluderar de Bosse, Håkan och Shokri, med Mark- och Bygg som underentreprenör. För att säkerställa projektets framgång har även specialister inhyrts för specifika arbetsområden. Dan Harryzon Plan- och exploateringschef på Töreboda kommun är beställare av bostadsområdet.


Hur länge har du Anna-Carin arbetet med projektet?

- Från början var jag med som VA-projektör och Johan Bengtsson var projektledare berättar Anna-Carin. Under andra halvan av 2021 projekterade Anna-Carin VA-ledningarna under kanalen. Sedan under 2022 fortsatte hon att projektera VA-ledningarna inne på själva området. När Johan sedan slutade i augusti 2022 tog Anna-Carin över som projektledare.

Med spänning ser vi fram emot att välkomna de första invånarna till Lerlyckan, där modern boendemiljö och närhet till naturen möts. Här finns plats för upp till 200 bostäder när området är fullt utbyggt.

Töreboda – för ett nära liv.

Sidan senast uppdaterad: