Gemensam utvecklingsplan för Töreshov och Moskogen

En drönarbild som visar en illustrationsbild av hur Töreshov kan utvecklas

Töreboda kommun arbetar ständigt för att vara en attraktiv plats att bo och verka på. Vi satsar inför kommande etableringar och vill skapa en attraktiv plats för våra invånare och företagare. En del av arbetet är att förverkliga den nya utvecklingsplanen för Töreshov och Moskogen.


Utvecklingsplan Töreshov sportpark och Moskogen friluftsområde antogs av kommunstyrelsen under november 2023.

Utvecklingsplanens mål är

 • Töreshov ska vara en attraktiv mötesplats för föreningar, näringsliv och kommuninvånare
 • Ökade möjligheter för samarbete mellan föreningarna
 • Fler möjligheter att anordna evenemang
 • Fler kommuninvånare aktiva i rörelseaktiviteter i föreningarna
 • Fler besökare till Töreshov, Moskogen och Töreboda - gynna servicenäringen och öka ortens attraktionskraft

En utveckling av Töreshov kan innebära:

 • Ny entréväg till Töreshov, ny parkering
 • Pumptrackbana
 • Multihall för olika inomhussporter med läkare och omklädningsrum, utgör idrottshall för den kommande f-6-skolan på dagtid vardagar
 • ”Träffpunkten” - lounge, cafékök, rum för möten och föreningsadministration, sammanbyggd med ishall och multihall.
 • Utegym
 • Lekplats
 • Multibana för inlines, skate, fotboll och skridskoåkning vintertid
 • Ny naturgräsplan

I Moskogens friluftsområde satsar vi på att skapa:

 • Området utökas till att omfatta ytterligare två fastigheter
 • Utegym
 • Naturlekplats
 • Barnens naturstig
 • Grillplats
 • Befintlig kälkbacke gallras varje år
 • Frisbeegolf

Töreboda kommun – för ett nära liv
Här skapar vi tillväxt och trygghet tillsammans!

Sidan senast uppdaterad: