Pågående VA-arbeten i Östra Börstorp

På grund av pågående VA-arbeten i Östra Börstorp, kan dricksvattnet bli missfärgat och grumligt.

Detta är inte farligt men vi rekommenderar att du spolar i din kran tills missfärgningen upphört.

Kontakt

Medborgarkontoret
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Medborgarkontoret