24 september firar vi Dagvattnets dag med fokus på hållbart vatten i vår kommun

Kvinna i arbetskläder sitter med en sprayflaska och dekal vid en dagvattenbrunn

Söndag den 24 september lyfter vi Dagvattnets dag tillsammans med våra grannkommuner inom MTG genom vår gemensamma avdelning för vatten och avlopp (VA). I år satsar VA extra på att nå ut till de yngre medborgarna och har placerat budskapet i närheten av förskolor och skolor.

Genom att uppmärksamma Dagvattnets dag den 24 september ger det oss en chans att reflektera över vårt dagliga ansvar gentemot miljön och vattnets kretslopp. Vattnet som rinner på marken, som regn eller smält snö, kallas dagvatten. I naturen renas detta vatten naturligt i marken innan det når våra vattendrag, medan i städer och samhällen tar vattnet i stället en annan väg och rinner till diken och gatubrunnar, ofta direkt ut i våra närmaste vattendrag.

Schabloner vid dagvattenbrunnar

För att uppmärksamma dagvattnets dag har VA-avdelningen målat schabloner vid dagvattenbrunnar vid flera av kommunernas förskolor och grundskolor.
Schablontexterna, som är anpassade utefter kommunerna, kommer vara: ”Här börjar Vänern”, ”Här börjar Friaån” och ”Här börjar Älven”. Detta ska skapa en tanke om att det vi slänger på marken eller spolar ut på gatan till slut hamnar i våra sjöar och vattendrag. Dessa sjöar och vattendrag är vatten som vi bland annat badar i, där det lever en mängd vattenlevande djur och insekter och där vi i vissa fall tar vårt dricksvatten från.

Vill du vara med och bidra till renare dagvatten och en hälsosammare miljö? Här är några tips:

  • Håll våra gator fria från skräp, snus och fimpar: Genom att använda sopkorgarna och källsortera ditt avfall bidrar du till att förhindra föroreningar i vårt vatten.
  • Tvätta bilen på en biltvätt: Biltvättar är utrustade med system som återvinner och renar tvättvattnet, vilket förhindrar föroreningar från att rinna ut i dagvattnet.
  • Lämna farligt avfall på en återvinningscentral: Genom att säkert och ansvarsfullt hantera farliga ämnen ser vi till att de inte hamnar i våra dagvattenbrunnar.

I Töreboda kommun hittar du budskapen på följande platser:

  • Bergmansgården, Klockaregatan 4
  • Kornknarren, Falkstigen 4
  • Kilenskolan, Falkstigen 2

Tillsammans kan vi göra skillnad och bidra till att våra vattendrag förblir rena och friska för framtida generationer. Tack för att du bidrar!

Sidan senast uppdaterad: