Lerlyckan nytt bostadsområde vid Göta kanal

Flygfoto över Göta kanal, till höger om kanalen finns ett markerat område för kommande tomter

Information om kommande etablering av småhustomter vid Göta kanal i Töreboda, välkommen med din intresseanmälan.

Anmälan och information

Töreboda kommun arbetar med nyetablering av bostadsområde Lerlyckan i Östra Gastorp vid Göta kanal i Töreboda. Anmäl ditt intresse och få löpande information.

Under hösten 2022 vann detaljplanen laga kraft och nu planeras arbetet med att anlägga vatten, avlopp, el och gator. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska kunna fastställa tomtpriser framåt våren 2023. Vi återkommer med datum för tomtsläpp.

E-tjänst kommande etablering av småhustomter, intresseanmälan - Töreboda kommun (toreboda.se) Länk till annan webbplats.

Intresseanmälan gäller endast nyetableringen.

Information och blankett för reservation av befintliga tomter

Nya bostadsområdet får namnet Lerlyckan

Det kommande bostadsområdet vid Östra Gastorp, Göta kanal får namnet Lerlyckan. Töreboda kommun utlyste en tävling om namnförslag för det nya bostadsområdet vid Göta kanal i Töreboda. Ett 40-tal bidrag kom in och det vinnande bidraget blev Lerlyckan. Håkan Persson som tidigare brukat jorden bidrog med namnförslaget Lerlyckan och prisades med presentkort hos Töreboda Handel för sitt bidrag. Lera har en historisk betydelse för Töreboda. I generationer har leran i Töreboda använts för att tillverka tegel, takpannor, kakelugnar, blomkrukor och hushållsgods. Med rätt kunskap är Törebodaleran också mycket produktiv att bruka. Dan Harryzon, plan- och exploateringschef berättar att ordet ”lycka” är en äldre benämning för täppa eller åkerplätt.