Byte av vattenledning samt upprustning av gatumiljö på Norra Torggatan

Under vecka 40 kommer vattledningen på Norra Torggatan att börja att bytas ut. I samband med detta arbete kommer även att gatumiljön att rustas upp. Framkomligheten kan vara något begränsad, men gatan kommer att vara öppen för trafik.

Arbetet beräknas att pågå under sju veckor och utförs i egen regi av Töreboda kommun. Om vattnet behöver stängas av till din fastighet kommer du att få information i god tid.

Kontakt

Pär Almén
Arbetsledare MTG
E-post: Pär Almén
Telefonnummer: 0506-189 64

Sidan senast uppdaterad: