Planerad VA-arbete på Kårtorpsgatan

Varje år byts VA-ledningar ut för att säkerhetsställa en driftsäker vattenleverans till och från boende i Töreboda kommun.

På måndag den 8 mars påbörjas arbetet med att byta dricksvattenledning på Kårtorpsgatan. Arbetet kommer att ske etappvis. Boende i området kommer fortlöpande att informeras om avbrott i dricksvattenleveransen samt tidvis minskad tillgänglighet till fastigheterna på gatan.

Arbetet beräknas att ta fyra till fem månader.

Kontakt

Anna-Carin Eriksson
Projektledare
Tel: 0501-75 61 24
E-post: Anna-Carin Eriksson

Sidan senast uppdaterad: