Är du på väg att bygga till eller måla om ditt hus?

Du vet väl att det kan behövas bygglov/startbesked för att fräscha upp ditt hus på din fastighet om du bor inom detaljplanerat område

Om du påbörjar en byggnation som till exempel inglasning av uterum, ändrat från carport till garage, satt dit ett nytt fönster eller dörr eller installerat en braskamin utan att haft fått ett bygglov/startbesked eller startbesked, så är det enligt lag en olovlig handling som medför en sanktionsavgift för åtgärden.

För att undvika sanktionsavgift på grund av att du utfört en bygglovspliktig åtgärd finns det en enkel åtgärd:

Kontakta oss på Verksamhet miljö- och bygg, Mariestads kommun. Vi guidar dig genom bestämmelserna och ingen är gladare än vi att slippa ta ut en avgift för en åtgärd som om den utförs på rätt sätt förskönar ditt hus och kanske höjer dess värde.

Sidan senast uppdaterad: