Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 15 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om höjning av Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp.

Enligt beslut höjs brukningsavgifterna (§§14-22) med tre procent från och med 1 januari 2021. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, nyttoavgift, mätaravgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Höjningen av taxan motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.

Sidan senast uppdaterad: