Ingen risk för problem med dricksvattenförsörjning

Efter MSBs (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) uttalande om osäkerhet kring dricksvattenförsörjning på grund av kemikaliebrist har det kommit en del frågor till oss. Vi ser dock ingen risk att kemikalier för vattenproduktion tar slut.

MSB uttalade sig tidigare i veckan om att vattenförsörjningen i Sverige kan påverkas av brist på de kemikalier som används i vattenproduktion. Detta på grund av situationen med coronaviruset. Uttalandet togs senare tillbaka. Vi har i Mariestad, Töreboda och Gullspång säkerställt att lagret av kemikalier som används vid dricksvattenförsörjning är väl påfyllt. Det finns ingen risk att dessa tar slut.

Vi ser inga överhängande risker i att vi skulle få problem med dricksvattenförsörjningen med anledning av coronaviruset och dess påverkan på samhället i stort, säger Amanda Haglind, VA-chef för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner.

Lager av kemikalier

För att säkerställa att kemikalier för vattenproduktion inte ska ta slut finns alltid ett lager för att klara produktion en längre tid utan leveranser. Samtidigt har kemikalieleverantörer bekräftat att det i dagsläget inte finns någon oro över att de inte kommer att kunna leverera som vanligt.

Med detta kan du som medborgare med kommunalt vatten inom Mariestad, Töreboda och Gullspång känna dig trygg, vi kommer att kunna producera dricksvatten som vanligt, avslutar Amanda Haglind.

Kontakt

Amanda Haglind
VA-chef Mariestad Töreboda och Gullspångs kommuner
Telefon: 0501-75 61 49
E-post: Amanda Haglind

Sidan senast uppdaterad: