Ansökan om tillstånd för grundvattenuttag för Slätte vattentäkt

Töreboda kommun avser att söka tillstånd för den befintliga kommunala vattentäkten i Slätte.

Vattentäkten har varit i bruk sedan 1960-talet, men det finns idag inget tillstånd för vattenuttag. För att säkra den kommunala vattenförsörjningen ska kommunen därför söka tillstånd vid Mark- och miljödomstolen. Kommunen ska ha en säker vattenförsörjning för flera generationer och det nyss beslutande vattenskyddsområdet och ansökan om tillstånd för vattenuttaget är ett steg för att uppfylla kravet.

Eventuella synpunkter ska skriftligen skickas till Verksamhet teknik, 542 86 Mariestad. Det går även bra att maila sin synpunkt till tk@mariestad.se. Synpunkterna ska vara tillhanda kommunen senast 11 december 2019.

Dokument

Samrådsunderlag Pdf, 864 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Ida Roos
Miljöingenjör
0501-75 61 49

Sidan senast uppdaterad: