Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samråd Skaraborgs Turistslingor

Nu pågår samrådstiden för programmet Skaraborgs Turistslingor.

Skaraborg vill utvecklas som besöksanledning för att få fler besökare att spendera mer tid i området, besöka fler besöksmål och därmed uppleva mer. Ett sätt att göra detta är genom att peka ut turistslingor, för både bilvägar och kollektivtrafik som tydligt knyter ihop många av de besöksmål som finns i Skaraborg. Slingorna ska ge besökaren en större upplevelse än att bara transportera sig ”Det är vägen, som är mödan värd”. På detta sätt kan samverkan i kluster uppstå mellan olika aktörer och besöksmålen kan bidra till service och handel i Skaraborgs mindre orter och på landsbygden. Utvecklad samverkan skapar även nya affärsmöjligheter.

Under perioden från 30 september till 2 december 2019 finns möjlighet att lämna idéer och synpunkter.
Information och dokument om programmet Skaraborgs Turistslingor.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-17