Samråd översiktsplan

Den 14 oktober 2019 börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Töreboda 2030. Detta ger dig en möjlighet att tycka till!

Den som har synpunkter på något av förslagen kan framföra dessa skriftligen till:
e-post: samradoversiktsplan@toreboda.se
eller via brev till Kommunstyrelsen, Töreboda kommun, Box 83 , 545 22 Töreboda

Yttranden ska ha inkommit senast den 16 december 2019 och vara märkta med ”Översiktsplan”

Välkommen på samrådsmöten!
Tisdag 29 oktober 18.30 Servicehuset Älgarås
Torsdag 7 november 18.30 Salem Moholm
Tisdag 12 november 18.30 Gjutaren Töreboda

Mer information och aktuella dokument finns på sidan Översiktsplan

Sidan senast uppdaterad: