Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 30 september 2019 fattade kommunfullmäktige beslut om höjning av Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp.

Enligt beslut höjs brukningsavgifterna (§§14-22) med tre procent från och med 1 januari 2020. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, nyttoavgift, mätaravgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Höjningen av taxan motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.

Sidan senast uppdaterad: 2019-10-07