Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Alla uppmanas använda mindre vatten

På grund av den varma och torra perioden har grundvattennivåerna minskat samtidigt som vattenförbrukningen ökat. För att kunna säkerställa leverans av dricksvatten uppmanas alla att minska sin förbrukning av vatten.

Det varma och torra vädret under sommaren har medfört att vattenförbrukningen har ökat markant och är upp emot 30 procent högre än den normala förbrukningen. Även om det finns så kallat råvatten i Vänern, Skagern och Lokaåsen fungerar det inte att öka vattenförbrukningen under torra perioder. Vattenverk och ledningar är byggda för att leverera dricksvatten enligt normal förbrukning och inte dimensionerade för exempelvis bevattning av trädgårdar med dricksvatten.

- Oavsett mängd råvatten så kan våra vattenverk bara hantera och producera en viss mängd vatten. Vi balanserar just nu på den övre gränsen vilket gör att dricksvattenproduktionen är mer sårbar än annars säger Michael Nordin, Teknisk chef i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

I Mariestad har bevattningsförbud införts och i Töreboda och Gullspång uppmanas alla kunder som är anslutna till kommunalt vatten att vara återhållsamma med vattenanvändandet.

Så här kan du spara vatten

  • Duscha i stället för att bada.
  • Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
  • Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
  • Undvik att diska under rinnande vatten, skölj i balja eller diskho.
  • Fyll upp tillbringare och ställ in den i kylen istället för att spola länge för kallt vatten.
  • Diska och tvätta med fulla maskiner.
  • Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.
  • Byt packningar i droppande kranar och laga rinnande toaletter.
  • Tvätta bilen i en biltvätt som renar och återanvänder vattnet.

Kontakt
Kundtjänst VA/Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: Kundtjänst VA/Gata

Sidan senast uppdaterad: 2018-07-17