Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nytt vattenskyddsområde

Under våren 2018 påbörjas ett arbete för nytt vattenskyddsområde för Haboskogen och Slätte. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om. För att få till ett område med föreskrifter som är relevanta för området vill kommunens VA-avdelning ha en tidig dialog med berörda i området.

Vattenskyddsområde

Kommunen vill och måste kunna leverera ett bra och säkert dricksvatten till sina invånare under flera generationer. För det krävs ett tillräckligt gott skydd för vattentäkten. Vattenskyddsområdena för Haboskogen och Slätte är runt 50 år gamla. De behöver därför göras om för att följa dagens lagstiftning och synsätt på hur vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter utformas. VA-avdelningen har fått uppdraget att uppdatera vattenskyddsområdena och skyddsföreskrifterna för Slätte och Haboskogen och det arbetet startar nu. Dialogmöten hålls under maj månad.

Sidan senast uppdaterad: 2018-05-15