Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 27 November 2017 fattade kommunfullmäktige beslut om höjning av Töreboda kommuns taxa för vatten och avlopp.

Enligt beslut höjs brukningsavgifterna med 1,5%. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, lokalavgift, nyttoavgift, mätaravgift samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Anläggningsavgifterna höjs med 40%. Anläggningsavgift tas ut vid nyanläggning eller förändring av en vatten och avloppservis.

VA-taxa från den 1 januari 2018PDF

Sidan senast uppdaterad: 2017-12-11