Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Låga grundvattennivåer – information om eventuell dricksvattenproblematik

Runtom i landet är det låga grundvattennivåer. Det innebär att dricksvattenförsörjningen kan påverkas negativt om man tar sitt dricksvatten ur marken. Privatpersoner och företag med egen dricksvattenförsörjning har allt som oftast just den typen av vattenkälla. För kommunens dricksvattenproduktion används grundvatten från Lokaåsen.

För närvarande är vattenbristen inte lika stor i Töreboda kommun som i vissa andra delar av landet. I förebyggande syfte ombedes dock hushåll och företagare anslutna till det kommunala VA-nätet att minska sin vattenkonsumtion. Det gör risken mindre att bevattningsförbud och andra restriktioner kommer behöva införas. Se tips nedan om hur vattenkonsumtionen kan minskas.

Kommunens ansvar för dricksvattenförsörjning

Kommunen är ansvarig för att leverera dricksvatten för hushållsbehov till de som är anslutna till det kommunala VA-nätet. Kommunen är däremot inte ansvarig för att leverera vatten till de med egen dricksvattenförsörjning. Det rekommenderas därför att du med egen brunn vidtar förebyggande åtgärder som minskar risken för dricksvattenbrist samt vidtar förberedande åtgärder som gör att du kan hantera dricksvattenbrist.

Tips till hushåll och företagare med egen dricksvattenförsörjning

Kontrollera regelbundet vattennivån i brunnen för att om möjligt få förvarning om låga nivåer. Om låga nivåer uppstår kan åtgärder vidtas, exempelvis att borra en djupare brunn eller anlita ett transportföretag för att fylla brunnen. Observera att just dessa åtgärder inte måste fungera för de förhållanden som råder hos dig. En lokal analys måste göras. Du kan också skaffa en vattentank och låta transportföretag komma ut och fylla upp den vid behov.

Vill du själv hämta vatten från det kommunala VA-nätet kan det göras till en kostnad av 30 kr/m3. Kontakta VA-avdelningens kundtjänst på 0501-75 61 00 eller via e-post: tk@mariestad.se för mer information om var och hur vatten kan hämtas.

Om din brunn har haft mycket lite eller inget vatten kan dricksvattenkvalitén bli sämre när det åter finns vatten i brunnen. Det rekommenderas därför att låta prova kvalitén på vattnet innan ni börjar använda det igen.

Tips på hur du kan spara vatten

 • Duscha kortare och stäng av vattnet när du tvålar in dig. En dusch på fem minuter istället för tio minuter sparar cirka 60 liter vatten.
 • Duscha istället för att bada badkar. Ett fyllt badkar motsvarar cirka 150 liter vatten.
 • Bada utomhus i sommar.
 • Använd inte dricksvatten till att fylla pooler.
 • Stäng av vattenkranen när du borstar tänderna eller tvålar in dig. Varje minut rinner det cirka sex liter ur kranen.
 • Fyll tvätt-/ diskmaskinen full innan du sätter på den. En tvätt drar cirka 50 liter vatten. En disk drar cirka 15 liter vatten.
 • Åtgärda en droppande vattenkran som annars kan kosta dig upp emot 20 000 liter vatten per år. Varje dygn blir det cirka 55 liter.
 • Åtgärda en toalett som smårinner. På ett år kan en läckande toalett dra 400 000 liter vatten. På ett dygn blir det cirka 1 000 liter.
 • Byt kranar/duschmunstycken och toaletter till snålspolande modeller. Har du en gammal toalett, lägg en tegelsten eller två i vattentanken så går det åt mindre vatten vid spolning.
 • Ha vatten i kylskåpet om du gillar kallt vatten. Då slipper du spola vatten i kranen innan det blir kallt.
 • Använd diskbalja istället för att diska under rinnande vatten.
 • Om du har trädgård:
 • avstå helt från bevattning av gräsmattan.
 • bevattna inte rabatterna med dricksvatten utan med uppsamlat regnvatten. Du kan spara regnvatten i tunnor.

För frågor kring vatten kontakta:
VA-avdelningens kundtjänst på telefon: 0501-75 61 00 eller
e-post: tk@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: 2017-06-26