Information vid köp av småhustomt

Här finns samlad information för dig som ska köpa en småhustomt i Töreboda kommun.

Försäljning av småhustomter

Töreboda kommun har upphandlat mäklartjänster för försäljning av samtliga småhustomter i Töreboda kommun och hanteras nu av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mariestad. Ansvarig mäklare är Angelica Mogren.

Information om tomtsläpp och liknande kommer att förmedlas av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Mariestad samt publiceras på Töreboda kommuns hemsida.

Kostnader

Kostnader för tomt, planavgift samt anslutning för kommunalt vatten och avlopp betalas i samband med undertecknande av köpekontrakt. För uppgifter om planavgift kontakta oss på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling så får ni specifika uppgifter för den tomten ni är intresserade av.


Detaljplan

Gällande detaljplan för tomten anger byggnadens utformning och krav.

Information om detaljplan


Bygglov

Bygglovsansökan görs till den gemensamma Miljö- och Byggförvaltningen för Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun. Miljö- och Byggförvaltningen, Stadshuset, Kyrkogatan 2, 542 86 Mariestad, Telefon 0501 – 75 50 00.

Information om bygglovsansökan


Geoteknisk undersökning

Då ingen geoteknisk undersökning är utförd är det viktigt att köparen låter utföra egen kompletterande grundundersökning inom den köpta fastigheten så att grundläggning och bebyggelse inom fastigheten sker på ett sätt som är anpassat till markens beskaffenhet.


Tillkommande kostnader

Utöver köpeskillingen för marken tillkommer följande ungefärliga kostnader, som varierar bland annat beroende på tomt- och husstorlek.


Elanslutningsavgift

Vänerenergi är det lokala energibolaget i Mariestad och Töreboda. Kontakta Vänerenergi för att få information och prisuppgifter för din tomt.

Anslutning elnät Länk till annan webbplats.


Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta


Utsättning av hus

Mätning

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Småhustomter

Angelica Mogren
Fastighetsmäklare
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Telefon: 0727-00 24 25
E-post: Angelica Mogren

Kontakt
Ledig företagsmark

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Dan Harryzon

Johan Storm
Näringslivsstrateg
Telefon: 0506-182 77
E-post: Johan Storm

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Tomter Töreboda kommun Länk till annan webbplats.