Lediga tomter

Kanalutsikt från villatomten

Töreboda kommun har ett brett utbud av småhustomter till salu i

  • Töreboda
  • Älgarås
  • Slätte
  • Moholm
  • Lagerfors

Se information om under rubriken Relaterad information.

Småhustomter med unik kanalutsikt

Mest populärt för närvarande är tomterna vid kanalen i Töreboda. Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta, som exempelvis centrum, attraktiva naturområden och tempererade bassänger. Även skolor och förskolor finns i närheten. Det handlar inte bara om ett vattennära boende. De tomter som nu finns är så stora att det även finns utrymme för individuell utformning av husen i stor utsträckning.

För att bygga krävs bygglov och det är Miljö- och Byggnadsförvaltningen som tillhandahåller blanketter och behandlar bygglovsansökningar, se under rubriken: Bygga ändra och riva  i vänsterspalten.

Företagstomter

Töreboda kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. Unika vackra lägen utmed Göta kanal och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.

På en dryg timme är man i Göteborg och till Stockholm tar det cirka 2 timmar.

I Rotkilen Företagspark finns byggklara förtagstomter, se karta Rotkilen Företagspark. Kontakta oss gärna för mer information.