Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lediga tomter

Kanalutsikt från villatomten

Töreboda kommun har ett brett utbud av småhustomter till salu i

Töreboda

Älgarås

Slätte

Moholm

Lagerfors

Se information om under rubriken Reaterad information.

Småhustomter med unik kanalutsikt

Mest populärt för närvarande är tomterna vid kanalen i Töreboda. Det är gång- eller cykelavstånd till det mesta, som exempelvis centrum, attraktiva naturområden och tempererade bassänger. Även skolor och förskolor finns i närheten. Det handlar inte bara om ett vattennära boende. De tomter som nu finns är så stora att det även finns utrymme för individuell utformning av husen i stor utsträckning.

För att bygga krävs bygglov och det är Miljö- och Byggnadsförvaltningen som tillhandahåller blanketter och behandlar bygglovsansökningar, se under rubriken: Bygga ändra och riva  i vänsterspalten.

Företagstomter

Töreboda kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. Unika vackra lägen utmed Göta kanal och Västra stambanan mellan Göteborg och Stockholm.

På en dryg timme är man i Göteborg och till Stockholm tar det cirka 2 timmar.

I Rotkilen Företagspark finns byggklara förtagstomter, se karta Rotkilen Företagspark. Kontakta oss för mer information.

Sidan senast uppdaterad: 2020-11-03

Relaterad information

Kontakt

Lediga småhustomter

Kristina Roslund Berg
Förvaltningssekreterare
Telefon: 0506-180 12
E-post: Kommunen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Småhustomter

Småhustomter i TörebodaPDF

Småhustomter i Älgarås och SlättePDF

Småhustomter i Moholm och LagerforsPDF
Information vid köp av SmåhustomterPDF
Reservation av SmåhustomtWord

FÖRETAGSTOMTER

Kontakt

Lediga Företagstomter

Dan Harryzon
Plan- och exploateringschef
Telefon: 0506-180 88
E-post: Kommunen

Länkar
Karta Rotkilen FöretagsparkPDF
Bild Rotkilen FöretagsparkPDF