Kartor och mättjänster

Mätning nybyggnadskarta
  • Kommunens mät- och geodataenhet erbjuder mätningstjänster för byggherrar såsom husutstakning och lägeskontroll.

  • Hos oss beställer du nybyggnadskarta och utdrag från kommunens baskarta.

  • Vi ansvarar för adresser i kommunen och kan hjälpa dig att ta reda på vilken adress du har eller få en korrekt adress.

  • Hos oss lämnar du in uppgifter till lägenhetsregistret.

  • Har du enklare fastighetsrelaterade frågor kan du vända dig till oss, vi har tillgång till Lantmäterimyndighetens fastighetsregister.