Kartor

Mät- och geodataenheten samlar in, lagrar och ajourför förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål. Priser för våra kart- och mättjänster hittar du under Relaterad information och Dokument.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • VA-anslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg
 • Handläggningstid 8 arbetsdagar
 • Beställning görs via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Pris enligt taxa
 • Observera att en nybyggnadskarta gäller för en fastighet.

Enkel Situationsplan

 • Kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för mindre byggnad eller tillbyggnad
 • Utdrag från Lantmäteriets Fastighetskarta eller från kommunens kartverk
 • Levereras i pdf-format
 • Kostnadsfri
 • Du kan själv hämta hem en situationsplan via karttjänsten Tomtkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt taxa

Utdrag från kommunens kartverk

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt taxa

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Linnea Åman Dahlquist
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnea Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tomtkartan, karttjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Taxa kart- och mättjänster 2020PDF

Gratis kartor

TörebodaPDF
ÄlgaråsPDF
MoholmPDF
PDF