Digitala karttjänster

Här kan du använda vår digitala karttjänster för att titta på information om pågående och planerade projekt, samt hämta hem en karta över din tomt. Om du behöver hjälp för att använda våra digitala karttjänster, hittar du våra kontaktupgifter under Relaterad information.

Antagna detaljplaner

Hela tätorten Töreboda, stora delar av kransorterna och en del av landsbygden är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Den anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här kan du ta del av nästan alla antagna detaljplaner i Töreboda kommun.

Karttjänsten är under uppbyggnad, därför kan vissa ytor i kartan sakna planer. Om du söker en plan som saknas, kontakta planeneheten via kommunens växel (0501-75 50 00).

Använd karttjänsten här: Antagna detaljplaner Länk till annan webbplats.

Tomtkartan

Med tomtkartan kan du hämta hem en situationsplan över din fastighet. Denna situationsplan kan vara ett underlag vid enklare bygglovsärenden som till exempel en inglasad altan. Fastighetsgränser och övriga detaljer i kartan kan ha varierande kvalitet. Informationen är därför inte juridiskt bindande.

Om du har några frågor kring din fastighet, hittar du våra kontaktuppgifter under Relaterad information.

Använd karttjänsten här: Tomtkartan Länk till annan webbplats.

Pågående projekt

Kartan visar pågående och kommande arbeten på gata, vatten och avlopp samt fastigheter som utförs av kommunen i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Använd karttjänsten här: Pågående projekt Länk till annan webbplats. 

Parkeringskarta

Parkeringskartan visar lokala trafikföreskrifter och parkering längre än tre timmar i kommunerna Mariestad, Töreboda och Gullspång. Här kan du även hitta ställplatser för husbil.

Använd karttjänsten här: Parkeringskarta Länk till annan webbplats.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linnea Åman Dahlquist
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnea Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen