Kartor, mätning, lantmäteri

Mätning nybyggnadskarta

• Vi erbjuder mätningstjänster så som husutstakning, lägeskontroll och gränsanvisning

• Hos oss kan du beställa Nybyggnadskarta eller Enkel Situationsplan för bygglovsansökan.

• Vi ansvarar för adressättningen och kan hjälpa dig att få en korrekt adress

• Hos oss lämnar man in uppgifter till lägenhetsregistret

• Vi har tillgång till Lantmäteriets fastighetsregistret. Har man enklare frågor om en fastighet så kan man höra av sig till oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen