Solcellspaneler och solfångare

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas har tidigare krävt bygglov, men sedan några år tillbaka krävs inte bygglov för alla typer av byggnader. Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

 Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för solcellspaneler och solfångare.

Boverket - Undantag från krav för solcellspaneler och solfångare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.