Töreboda kommun Till startsidan Töreboda kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Solcellspaneler och solfångare

Den 1 augusti 2018 infördes ett nytt undantag från krav på bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler.

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial som medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas är i vissa fall bygglovsbefriade.

Undantaget från krav på bygglov gäller både en- och tvåbostadshus och andra typer av byggnader.

 Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för område

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om vad som gäller för solcellspaneler och solfångare.

Boverket - Undantag från krav för solcellspaneler och solfångarelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänsten MItt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mitt bygge kan du, förutom att söka bygglov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Foto: Most photos

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-14

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag 14.00-16.30
tisdag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansök om bygglov

E-tjänst Mitt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blanketter för bygglov
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster