Rivningslov

Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom planlagt område. Det gäller även utanför planlagt område, om det finns bestämmelser om detta. Rivningsarbeten får påbörjas när byggnadsnämnden har gett ett startbesked.

Handlingar som behövs vid rivningslov/rivningsanmälan:

  • Rivningsansökan/anmälan
  • Kontrollplan, där du ska ange vilket material, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag.
  • Kartunderlag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas.
  • I vissa fall behövs även fasadritning och foton.

Sök rivningslov

Vill du söka rivningslov eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, gå in på e-tjänsten Mitt bygge. Där finns all information du behöver. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka rivningslov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök rivningslov i e-tjänsten MItt bygge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I mitt bygge kan du, förutom att söka rivningslov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Foto: Most photos