Rivningslov

Om du ska riva hela eller del av en byggnad behöver du oftast ha ett rivningslov. Du får påbörja rivningen när rivningslovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Du måste ha rivningslov för att riva en hel eller delar av en byggnad inom detaljplanerat område. Det kan även gälla utanför detaljplanerat område, om det finns bestämmelser om detta. Rivningsarbeten får påbörjas när byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Utanför detaljplan och områdesbestämmelser behöver du vanligtvis göra en anmälan om rivning.

Handlingar som behövs vid rivningslov/rivningsanmälan:

  • Rivningsansökan/anmälan
  • Inventering av rivningsavfall och miljöfarligt avfall och hur avfallet tas om hand
  • Kontrollplan, där du ska ange vilket material, bedömd mängd eller omfattning för varje avfallsslag samt information om materialåtervinning
  • Kartunderlag som visar vilken/vilka byggnader som ska rivas
  • Fasadritning och foton kan redovisas men är vanligtvis inte nödvändigt

Sök rivningslov

Du kan söka rivningslov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via e-post eller post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Expeditionen

Telefon: 0501-75 60 05

Telefontider

Handläggare på byggavdelningen
måndag-fredag 10.00-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Drop in
Torsdagar 14.00-16.30
Kommunhuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Övriga besökstider

Ring och boka tid

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress

Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

E-tjänst bygga, ändra och riva Länk till annan webbplats.